top of page
Byggeplan

Betongsaging
Kjerneboring
Robotriving

Våre tjenester

Vi planlegger og utfører arbeidsoperasjoner i alle miljøer

Kjerneboring

Betongsaging

Kartlegging av konstruksjoner

Robotriving

Rådgivning

Rune Monsen har 30 års erfaring

Rune Monsen har 30 års erfaring med betongsaging, kjerneboring og robotriving. Vi planlegger og utfører arbeidsoperasjoner i alle miljøer. Samarbeid med byggherre og oppdragsgiver er vår viktigste faktor for å oppnå det resultatet man ønsker.

Hva vi gjør

Våre prosjekter

Våre klienter

Rune Monsen har lang erfaring med leveranser til helseforetak,
industri og kontor. Dessuten nybygg og rehab.    
Nye referanser opparbeides.        

bottom of page